1 2 3 4

Cesta dejinami (1998, 2001)

Pouličné divadlo v uliciach Kežmarku...

Pouličné divadlo v uliciach Kežmarku od počiatkov vzniku mesta cez jeho búrlivé vrcholy, pády či nezabudnuteľné momenty, ktoré sú dnes už históriou. Výpravné scénické obrazy doplnené scénickou hudbou a tancom, v ktorých účinkovalo viac ako 80 ľudí. Netradičné spracovanie príbehov Beaty Laskej, Imricha Tekelyho, sporov mesta s Levočou, živelné či iné pohromy založené na historických faktoch i fantázii tvorcov.

Spoza opony:

„História, história je učiteľkou života, ale najmä, človek sa v nej nájde...hej, hej, najmä aby sa našla naša predlžovačka...“

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659