1 2 3 4

Aktuálne

2% z daní nám pomôžu

Milí priatelia a priaznivci divadla,

Poukázanie 2 percent pre exTeatro je jednoduché: stačí vyplniť formulár s predvyplnenými údajmi a poslať ho na daňový úrad podľa miesta bydliska spolu s potvrdením od zamestnávateľa o zaplatení dane.

Ak ste sa ešte nerozhodli, ponúkame možnosť urobiť tak do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie. Odkaz na aktuálne časové lehoty.

Divadelné podujatia pripravované v spolupráci s Múzeom v Kežmarku sme v súvislosti s pandémiou Covid - 19 boli nútení presunúť na rok 2021. Tešiť sa môžete na rozprávku s pesničkami, ako aj na hrané nočné prehliadky pod značkou Krvavé dejiny.

Ďakujeme, že aj vďaka vám môžeme vyrábať nové divadelné experimenty!

 

V tejto ťažkej dobe, kedy sa nemôžeme stretnúť tak, aby ste nás videli na scéne, vám v aktuálnom sviatočnom čase ponúkame video záznamy z divadelných predstavení I.N.R.I.

I.N.R.I. - What Can I Do? (2013)

Všemohúci Boh oddávna pripravoval ľudí na príchod svojho Syna na tento svet. Od dávnej minulosti postupne oznamoval isté náboženské pravdy.
Toto božské zjavenie dovŕšil Spasiteľ Ježiš Kristus, ako potvrdzuje Apoštol: "Mnoho ráz a rozličným spôsobom voľakedy hovoril Boh k otcom ústami prorokov, ale teraz, v poslednom čase, prehovoril k nám v Synovi."
(1 List Hebrejom 1, 1-2)

V tomto podaní nejde o tradičné pašiové hry v historických kostýmoch, ale o scénické kompozície s úvahami mladých ľudí nad odkazom udalostí, ktoré takmer všetci dobre poznáme.

Osoby a obsadenie:
 
Ježiš: Kristián Majerčák; Matka Mária: Anna Bartková; Mária Magdaléna: Mária Kováčová; Rozprávačky: Sylvia Česánková; Lujza Šoltésová; Ján Krstiteľ: Drahomír Thomay; Herodes: Patrik Tomaškovič; Herodias: Lívia Jaseňáková; Salome: Denisa Dopiráková; Pilát: Rastislav Babič;
 
Komparz – muži: Marcel Hanáček; Dávid Lach; Vladimír Mikolajčík - tiež Ján, apoštol; Patrik Mrkva; Jozef Tomaškovič;
 
Komparz – ženy: Katarína Bartková, tiež ONA; Diana Jaseňáková; Terézia Marhefková; Martina Pisarčíková; Radka Bodnárová;
 
Kameraman: Silvester Čorba st.;
Osvetlenie a zvuk: Silvester Čorba ml.
 
Scenár a réžia: Marcel Hanáček

I.N.R.I. - Aj TY si Peter (2014)

Voľná scénická kompozícia na motívy biblických udalostí, tentoraz z pohľadu apoštola Šimona - Petra, postavené na biblických textoch Starého a Nového zákona s minimom úprav. Spracovaním a scénickou interpretáciou má výraznú ambíciu komunikovať so súčasným divákom a predkladá biblické posolstvo ako živý odkaz, platný dvetisíc rokov aj dnes.

  • Peter: Pane, kam ideš?
  • Ježiš: Kam ja idem, tam teraz so mnou ísť nemôžeš. No pôjdeš za mnou neskôr!  
  • Peter: Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život za teba položím!  
  • Ježiš: Život za mňa položíš? Hovorím ti, kohút ešte ani nezaspieva, a ty ma tri razy zaprieš!

Osoby a obsadenie:

Peter: Drahomír Thomay; Ježiš: Kristián Majerčák; Jakub: Jaroslav Ichnačák; Ján: Matúš Tomaškovič; Ondrej: Patrik Mrkva; Tadeáš: Patrik Tomaškovič; Hriešnica: Katarína Bartková; Zákonník 1: Marcel Hanáček; Zákonník 2: Rastislav Babič.

Ďalej hrajú: Lujza Šoltésová; Lívia Jaseňáková; Radka Bodnárová; Martina Pisarčíková; Sylvia Česánková; Diana Jaseňáková; Mária Bekešová; Anna Bartková; Lucia Starinská; Maroš Gancarčík; Michaela Theiszová.

Technika (svetlo a zvuk): Silvester Čorba st.; Silvester Čorba ml.

Scenár a réžia: Marcel Hanáček


I.N.R.I. 7 - Zblízka (2016)

Divadelné predstavenie bolo zaujímavo spracované tak, aby umožnilo všetkým divákom pohľad zblízka. Pódium sme mali montované v strede sály, symbolicky v tvare kríža, divákmi sme boli obklopení zo všetkých strán.

Každému sa tak naskytol iný pohľad na udalosti. Na pódiu sme boli neustále od začiatku predstavenia až do jeho konca a každý z nás hral neustále. Niekomu sa naskytol pohľad priamo na postavu Ježiša, iní diváci z druhej strany videli len reakcie apoštolov. Jedna časť divákov sa dívala na Piláta, ďalší videli zblízka zbičovaného Ježiša a iní boli takmer súčasťou davu...

  • Pilát: (pomaly, vážne) Veď je to človek...
  • Dav: (kričí) Ukrižuj ho, daj ho ukrižovať!
  • Pilát: (kričí) Tak si ho vezmite a ukrižujte, ja ho nemám dať za čo ukrižovať!
  • Dav: Vydával sa za Božieho syna! Podľa našich zákonov musí zomrieť!
  • Pilát: Tak si ho odsúďte podľa svojich zákonov!
  • Veľkňaz: (pokynie davu aby sa utíšil, dôrazne) My nemôžeme odsúdiť na smrť, vieš, že zákon nám to nedovoľuje.

Obsadenie a postavy:

Ježiš: Kristián Majerčák; Písmo: Lujza Šoltésová; Ján Krstiteľ, Kajfáš, Herodes: Drahomír Thomay; Hriešnica: Lívia Jaseňáková; Matka Mária: Anna Bartková; Pilát: Patrik Tomaškovič; Veľkňazi: Rasťo Babič, Marcel Hanáček, Jaroslav Ichnačák; Emauzskí učeníci: Michal Tomala, Marek Mikolajčík

Ďalej hrajú: Anna Bartková; Katka Bartková; Mária Bekešová; Sylvia Česánková; Lívia Jaseňáková; Lucia Starinská; Rasťo Babič; Maroš Gancarčík; Marcel Hanáček; Jaroslav Ichnačák; Marek Mikolajčík; Drahomír Thomay, Michal Tomala, Matúš Tomaškovič, Patrik Tomaškovič

Produkcia: Katarína Bartková

Scenár a réžia: Marcel Hanáček


Kamera 1. z pódia v kultúrnom dome CULTUS v Ľubici (čelom k postave Ježiša na kríži).

Kamera 2. zo strany okien v kultúrnom dome CULTUS v Ľubici (chrbtom k postave Ježiša na kríži).


 Fotogalérie z posledných predstavení (2019)

Odkaz na fotogalériu z Krvavých dejín XVII. - Alžbetina pozostalosťOdkaz na fotogalériu z rozprávky Modrý vták. Odkaz na fotogalériu z predstavenia Kežmarok mestom - 7. ročník festivalu študentského remesla.


Fotogalérie z predstavení v roku 2018

Odkaz na fotogalériu z rozprávky Modrý vták. Odkaz na fotogalériu z predstavenia Krvavé dejiny XVI. - Posledná láska.

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659