1 2 3 4

Korene (2021)

obrazy z histórie obce Ľubica

výpravné divadelné predstavenie "in situ"

Obsah stránky:

O čom bolo predstavenie Korene

Začiatok, mladosť, život, plány. Na druhej strane koniec, zánik, smrť a nešťastie. Tieto asociácie zosobňovali postavy Mladej a Starej. Mladá v bielom, s motívom zelených ratolestí a kvetov a Stará s motívom suchých konárov a hrubých koreňov. Obe patria do života – do života obce, do života ľudí, ktorí v nej žili a žijú, aj do života všetkých, ktorí sa na ne dívali. Tieto dve postavy previedli divákov históriou obce v predstavení Korene. Tak, ako korene spájajú strom so zemou, ktorá ho živí, aj ľudia majú metaforické korene, ktoré ich spájajú s miestami, kde žili ich predkovia, kde sa narodili, kde pracovali ich rodičia. Tieto neviditeľné korene nás spájajú so zemou, kde nás raz celkom viditeľne položia a to miesto označia našim menom.

Cez spleť koreňov sme sa dostali k starým slovanským (často ešte pohanským) zvykom, poverám a tradíciám. Videli sme nemeckých kolonistov, ktorí po tatárskych vpádoch osídlili územie Spiša (aj našej obce), zapustili korene v krajine okolo našich riek a priniesli nám mnohé remeslá. Vedeli, ste, že ľubické súkno patrilo medzi najvyhľadávanejšie široko – ďaleko?

  

V dielni Majstra Pavla z Levoče sme sa spoločne zamýšľali, ako asi vznikala socha, ktorá sa po stáročia díva na tých, ktorí sa modlia vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Ľubici. Zároveň sme mohli vidieť unikátne zábery z reštaurovania ľubickej Madony so sugestívnym komentárom reštaurátorky Alzbiety Morawskej. Hneď potom sme sochu videli na mieste, pre ktoré bola vytvorená – v kostole. Z pôvodnej práce Majstra Pavla sa zachovala len gotická skriňa s Madonou a štyrmi soškami, ktorá je dnes súčasťou monumentálneho barokového oltára z dielne Vavrinca Olafa Engelholma. Oltár sme si mohli vychutnať v efektnom nasvietení, ktoré zvýrazňovalo všetky zaujímavé detaily jeho architektúry.

Krvavočervené nasvietenie interiéru kostola a zmena kostýmovania hercov nás preniesli o ďalšie storočie do obdobia prvej a druhej svetovej vojny. Naše putovanie za koreňmi pokračovalo v dome doktora Gustava Grotkowskeho, ktorý bol v roku 1946 podobne ako 700 ďalších obyvateľov obce násilne vysťahovaný zo Slovenska. Táto tragédia spišských alebo karpatských Nemcov je dodnes málo komunikovaná a napriek tomu, ako zmenila životy desaťtisícov ľudí o nej niektorí nevedia takmer nič.

  

Video v evanjelickom kostole predstavilo niekoľko ďalších pohľadov na korene: najprv to boli spomienky na tých, ktorí museli po vojne odísť zo Slovenska a stratili tak domov. Potom to boli tí, ktorí odišli po roku 1989 – za prácou, s partnermi, partnerkami, dobrovoľne. Nielen do európskych krajín ako Nemecko alebo Taliansko, ale aj do Ameriky, či Austrálie. A napokon to boli naše korene. To bola osobná bodka od hercov, ktorí v predstavení hrali. Fotky z nášho detstva, zábery s našimi rodičmi, obrázky našich domov, izieb a záhrad. Vrátane áut, ktorými jazdíme do miest, kde pracujeme. Hlavným posolstvom však boli návraty. Návraty domov, tam, kde sú naše korene.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám poskytli priestory na hranie, ktorí nás podporili pomocnou rukou a aj vám, ktorí ste nás sprevádzali ako diváci na ceste za koreňmi. Našimi aj Vašimi. Tešíme sa na Vás o rok (ak dožijeme v zdraví a bez covidu) na Kežmarskom hrade, kde sa vrátime do povojnových rokov. Témou pripravovaného predstavenia s názvom Domov! bude násilné vysťahovanie karpatských Nemcov z územia Slovenska. Scenár pripravovaného predstavenia už zaznamenal prvý úspech – dostal sa do finále prestížnej súťaže Dráma 2020.

Text: Marcel Hanáček

Foto: Miroslav Kruk, prevzaté z web stránky obeclubica.sk


 Video reportáž TV Ľubica


 Video reportáž - Kežmarský magazín č. 790


Spoločné fotografie hercov

1. Úvod v sále kultúrneho domu CULTUS

2. Prvé osídlenie Ľubice a vpád Tatárov

3. Remeselníci a morová epidémia

4. Majster Pavol z Levoče

5. Kostol Nanebovzatia Panny Márie

6. Karpatskí nemci v Ľubici po II. svetovej vojne

7. Evanjelický kostol - Záver

 


KORENE

obrazy z histórie obce Ľubica

výpravné divadelné predstavenie "in situ"

 

Plagát k predstaveniu "Korene - obrazy z histórie obce Ľubica".

KEDY:

  • od 12. augusta 2021 (štvrtok)
  • do 14. augusta 2021 (sobota)
  • predstavenia začínajú každý večer od 20:00, vstupy sú každých 20 minút

KDE: v Ľubici - začiatok v spoločenskom dome CULTUS

VSTUPNÉ:

  • jednotné vstupné 7,- €.
  • Predpredaj od pondelka, 2. augusta 2021 od 9:00 do 15:00 na ul. Gen. Svobodu 88 (oproti Obecnému úradu)
  • Telefonické rezervácie lístkov prijímame VÝHRADNE na tel. č. 0905 519 431

Predstavenie je inšpirované dejinami obce Ľubica inscenované priamo v historickom centre obce. Diváci sa presúvajú v max. 50 členných skupinách. Vstup je nutné si rezervovať alebo zakúpiť na presný čas. Vstupy sú každých 20 minút so začiatkom v spoločenskom dome CULTUS. Predstavenie nie je vhodné pre divákov do 15 rokov!

Ďakujeme a tešíme sa na vašu návštevu.
--

Odkaz na podujatie na stránke Obce Ľubica , podľa platných proti COVID opatrení je potrebné zbierať telefonické alebo e-mailové kontakty na divákov pre zjednodušenie trasovania, k tomu je pripravené tlačivo vo formáte PDF.

Odkaz na facebook stránke exTEATRO, zdieľaním tohto podujatia na facebooku sa ľahšie dohodnete s Vašimi priateľmi na spoločnom programe a nám pomôžete v propagácii.

Návštevníci podujatia sú povinní riadiť sa platnými nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platnými v deň konania hromadného podujatia. Aktuálne platné nariadenia: https://www.uvzsr.sk/

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659