1 2 3 4


Mníška (2001)

Netradičné spracovanie jednej z kežmarských povestí...


Historická kompozícia na nádvorí Kežmarského hradu. Námet – rovnomennú povesť poskytla Nora Baráthová. Novým experimentom bolo použitie veľkoplošnej videoprojekcie. V interiéroch hradu a v exteriéroch natočené sekvencie, premietané na steny hradného nádvoria dopĺňali historický príbeh.

Spomienky na realizáciu tohto predstavenia sa spájajú práve s natáčaním filmu. Niekoľko scén sme natáčali na lúkach, kde sa museli herci naučiť jazdiť na koni, pre náhodných návštevníkov cintorína bol určite zaujímavý pohľad na čiernu postavu s kosou, ktorá sa prechádzala po múroch. Vo filme účinkovala zatiaľ najstaršia herečka: Margita Dragašeková, ktorá mala vtedy 80 rokov.

Spoza opony:

„Choďte za sponzormi, treba nám ešte asi 5000 korún a 15 pozorností typu bonboniéry, fľaše a tak...nemáte niekto v rodine podnikateľov?“

„Budeme potrebovať veľa sviečok...“

„Môžeme ísť na cintorín...“

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659