1 2 3 4

Priadka (2020)

scénické uvedenie diela P. O. Hviezdoslava na Literárnom Kežmarku 2020

"Ó, moja mati, zlatopriadka drahá,
už v nebi — spriadaj sebe vlákno blaha,
a nado mnou ho roztoč dúhou pestrou —
Praď, matka dobrá, praďte s dobrou sestrou:
až dočkáte sa — syna ty, tá brata,
nám svitne Vianoc večná radosť zlatá... "

(P. O. Hviezdoslav, Priadka, 1887)

Týmto projektom sme participovali na okrúhlom 55. ročníku Literárneho Kežmarku. Tento ročník bol venovaný 150. výročiu ukončenia Hviezdoslavových lyceálnych štúdií. Ide o autorský projekt divadla exTeatro s textami Hviezdoslavovho diela Priadka. Marcel Hanáček upravil básnickú skladbu pre potreby podujatia s prispôsobením sa na javiskové priestory. Ozvučenie a osvetlenie priestoru dodalo predstaveniu svojskú atmosféru. Účinkujúci rozdelení symbolicky na matku a jej syna v rôznych štádiách veku interpretujúci neľahké texty sa pokúsili o divadlo poézie. Kompozícia bola už tradične hudobná a hudobný doprovod tvorili živé nástroje. V predstavení účinkovalo 12 hercov a trvalo približne 60 minút.

Podporené Mestom Kežmarok

 Fotografie, tesne pred predstavením

 


 
exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659